Sucuri har släppt en rapport de kallar “Hacked Website Report 2018” I den tar de upp vilka CMS som blivit mest hackade och det ser inte så bra ut för WordPress. Undersökningen görs i samarbete med GoDaddy Security och summerar de senaste hacking trenderna och...