För att bli en bättre e-handlare krävs att man ständigt optimerar sin webshop. Dina kunders värderingar, önskemål och förväntningar är färskvara och kommer ändras över tid. Vi har sammanfattat den viktigaste statistiken från Postnords E-barometer gällande det andra...