Integritetspolicy

Ecomatics personuppgiftspolicy

Den 25 maj 2018 ersatte EU-direktivet GDPR (General Data Protection Regulation), som reglerar hantering av personuppgifter, den svenska Personuppgiftslagen. De nya dataskyddsreglerna stärker skyddet för fysiska personer när det gäller hantering av personuppgifter.

Vi på Ecomatic värnar om din personliga integritet. Vår personuppgiftsspolicy förklarar hur vi samlar in och använder personuppgifter i vår verksamhet. Policyn beskriver dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

I Ecomatics personuppgiftspolicy beskrivs vilka personuppgifter vi samlar in, i vilket syfte och på vilken rättslig grund de samlas in, hur länge de lagras och hur du kan komma i kontakt med oss.

Du har rätt att på begäran kostnadsfritt få ett registerutdrag med information om vilka personuppgifter vi har om dig en gång per år. Du har även rätt att begära att vi rättar, ändrar eller raderar personuppgifter enligt vad som anges i tillämpliga lagar. Exempelvis måste uppgifter som behövs för vår bokföring sparas i sju år.
Denna personuppgiftspolicy gäller när du besöker ecomatic.se eller webbsidor som administreras av Ecomatic, prenumererar på våra nyhetsbrev, mejlar eller deltar i något event som anordnas av oss.

Personuppgifter vi samlar in
När du köper en en vara eller tjänst, anmäler dig till våra nyhetsbrev eller loggar in uppgifter om dig själv genom att fylla i webbformulär, skicka meddelanden i våra sociala kanaler eller via telefon och e-post. Exempel på sådana personuppgifter är ditt namn, kontaktuppgifter som e-postadress, fysisk adress och telefonnummer. Ecomatic kan uppdatera dina uppgifter avseende data från offentliga register för att upprätthålla god registervård.

Ecomatic hanterar personuppgifter i följande fall:
1. När du anmäler dig till en tjänst via någon av våra kanaler.
2. När du fyller i din e-postadress och telefonnummer.
3. När du uppdaterar dina kontaktuppgifter.
4. Om du kontaktar oss via e-post, ecomatic.se eller via sociala medier.
5. När du anmäler dig som prenumerant till vårt nyhetsbrev.
6. När du anmäler att du vill delta på något av våra event.
7. Vid besök på ecomatic.se insamlas trafikdata, platsinformation, webbloggar, IP-adress samt vilken typ av enhet, operativsystem eller webbläsare som används. Se vidare avsnittet nedan ”Om cookies”.

Syftet med insamling av personuppgifter
Nedan följer en lista med övriga ändamål.
1. För att leverera de tjänster som beställts via någon av våra kanaler.
2. För att leverera efterfrågad information om våra produkter och tjänster.
3. För att administrera betalning av beställda tjänster och produkter.
4. Hantera kundregister samt göra läsar- och marknadsundersökningar.
5. Data som samlas in på ecomatic.se används för att få fram statistik på läsarbeteenden via Google analytics. Ecomatic kan också göra egna analyser av användare eller användarbeteenden.
6. För att kunna skicka meddelanden om förändringar i Ecomatics villkor.
Överföring av personuppgifter

Vi kan lämna vidare personuppgifter till företag och samarbetspartners som behandlar data för vår räkning för exempelvis distribution och produktion av beställda produkter.
Ecomatic lämnar endast vidare personuppgifter till företag eller samarbetspartners som behandlar personuppgifter inom EU/EES, eller med företag som upprätthåller samma säkerhetsstandard och skyddsnivå som företag som omfattas av GDPR genom att de är anslutna till exempelvis Privacy Shield-överenskommelsen mellan EU och USA.

Rättslig grund för hantering av personuppgifter
Behandling av personuppgifter är endast laglig om den sker med stöd av en i GDPR angiven grund som exempelvis fullgörande av avtal, fullgörande av rättslig skyldighet, intresseavvägning eller samtycke.
Ecomatic kommer att lagra dina personuppgifter så länge du är kund hos oss eller så länge det krävs för att uppfylla kraven enligt annan lagstiftning som till exempel bokföringslagen. När du inte längre är kund kommer dina personuppgifter att sparas för marknadsföringssyfte i ett år såvida du inte kontaktar oss och ber oss radera dina uppgifter.
Om cookies
När du besöker ecomatic.se eller vår app samlas information in via exempelvis cookies. Detta görs dock endast genom separat samtycke. Cookies innehåller uppgifter om vilka sidor du har besökt samt teknisk information om exempelvis din internetuppkoppling, webbläsarversion och IP-adress. Insamling av uppgifter kan också ske genom användning av teknik från tredje part. ecomatic.se använder för närvarande analysverktyget Google Analytics från Google för att samla in statistik från våra besökare.

Länkar till externa sajter
Det kan förekomma länkar till andra sajter till exempel i anslutning till annonser eller material som vi publicerat hos tredje part. Då Ecomatic saknar kontroll över sådant innehåll ansvarar vi inte för dess innehåll eller eventuella skador som kan uppstå vid användning av sådana länkar.

Kontaktuppgifter
Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter eller göra några ändringar i dina uppgifter är du välkommen att kontakta oss.

Ecomatic AB
Nordenskiöldsgatan 11
211 19 Malmö

E-post: [email protected]

Pin It on Pinterest