Att hitta lösningar som förändrar allt till det bättre står högt upp på dagordningen för de flesta av oss. Med den närmast explosiva tillväxten som e-handeln visar gäller det inte minst inom B2B. Att hitta den rätta digitala e-handelsplattformen kan bli en avgörande “game changer” för din webshop.

Ett flexibelt “allt-i-ett-verktyg” ger kraften att leverera kundupplevelser som levandegör din vision och aktivt bidrar till att förbättra tillväxten.

Öppen källkod ger fantasin en chans

Med sin öppna källkod ger Magento dig som e-handlare i det närmaste obegränsade möjligheter. Med det sagt är det viktigt att notera att plattformen också ställer krav. I det senare fallet på dig som beställare, men också på den partner och den konsult du väljer att samarbeta med.

Självfallet vill alla vi på Ecomatic att du ska välja Magento. Men om vi först försöker sammanfatta vad du bör tänka på vid valet av plattform så blir det lättare att ta ställning till vad som passar dig bäst. Vi går därför igenom några punkter som bör finns på din “att-göra-lista”:

 • Affärsmål och ambitionsnivå
 • Budget
 • Teknisk komplexitet
 • Rätt partner för implementering
 • Förvaltning och vidareutveckling
 • Riskminimering

E-handel är en strategisk satsning

1. Företagsledningen måste formulera affärsmålen. För framgång krävs att e-handeln uppfattas som en viktig strategisk satsning. Det går inte att se e-handeln som en separat satsning. För att kunna tjäna pengar på investeringen måste satsningen ses som en grundläggande och integrerad del av företaget.

För att grafiskt illustrera detta använder vi McKinseys ramverk som ser strategin för mål och medel genom tre tidshorisonter. Den första innebär omedelbara operativa insatser. Den andra horisonten visar på framtida möjligheter till intäkter. Horisont tre innebär framtida diversifieringar, pilotprojekt e t c. Tricket inbegriper simultan balans. ”Bli inte för tung nu”. Det går ut över tidsaxeln på mellanlång och lång sikt – eller tvärt om. Sprid smörgåspålägget över hela mackan och inte bara på en punkt.

Grafiks illustration McKinsey - Three Horizons

McKinsey – Three Horizons

Det är viktigt att ha mätbara mål. Det kan här handla om ökad försäljning direkt eller inom sex månader. Självklart utesluter inte det ena det andra. Mål kan också formuleras i form av effektivare verksamhet via automatisering av processer, varumärkesbyggande och kundservice. Följ upp och justera där det behövs.

Stöd affärsmålen med din budget

2. När vi skissar på tänkbara affärsmål är det lämpligt att sätta en budget som stöder inriktningen. Uppskatta värdet på e-handeln och vad har vi råd att riskerar om vi inte är framgångsrika som e- handlare. Gör en SWOT-analys (SWOT står för Strengths, Weaknesses, Opportunities och Threats) som gör det möjligt att lista styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Nedan ser du en grafisk illustration av hur olika e-handelsplattformar positioner sig.

Uppskattad positionering av populära e-handelsplattformar.

Uppskattad positionering av populära e-handelsplattformar.

3. Med utgångspunkt från affärsmålen går det lättare att välja teknik. Att rekommendera är en plattform som man kan leva och utvecklas med länge. Enligt devisen: ”Live long and prosper”.
För verksamheter som vill testa en affärsidé före beslut om att gå “all in”: Det finns flera plattformar – till exempel Shopify – som du kan använda. I det fallet kan företaget utvärdera en idé snabbare utan att göra en alltför stor initial satsning. Det långsiktiga perspektivet faller då bort. Valet av plattform blir också mindre komplext.

Trygga din webshop med säkra integrationer

Fundera på följande innan du drar igång:
Funktionalitet. Försäkra dig om att plattformen innehåller det du behöver. I sammanhanget viktigt kan vara fritextsökning, produktguider, rabatt- och kupongkoder, inbyggd SEO- optimering och en effektiv kassa med efterfrågade betalmetoder.

Automatisering och integration. Plattformen måste gå att integrera med automatiserade processer. Ditt affärssystem bör till exempel innehålla moduler som kan integreras.

Gränslöst – internationellt. Plattformen bör stödja flera sajter på olika språk, varumärken flera betal- och leverantörslösningar. Enklare plattformar klarar sällan att hantera flera sajter samtidigt.

Smidig produkthantering. Eftersom vi också talar i egen sak här: Magento har ett sällsynt bra stöd för att hantera många produkter simultant. Till exempel en variation av komposita produkter och produkter som är konfigurerbara. Magento kan integreras med PIM (Product Information System).

För den som påbörjat kundresan in i din digitala shop är det avgörande för konverteringen och köpbeslut att det är enkelt att hitta rätt produkt. Det uppnår du genom god navigering, filtrering och visualisering.

Ställ krav på designen

Att du enkelt kan anpassa sajtens design är viktigt för alla som vill bygga ett varumärke. Designen måste gå att anpassa ”on the go” eller från grunden. Användarvänlighet och upplevelse är mantran här. Kunden måste kunna resonera med varumärket oavsett om det är via dator eller mobil.

Grafiks illustration av Tekniska plattformar rankade i “B2B Commerce in Forrester Wave Report”

Tekniska plattformar rankade i “B2B Commerce in Forrester Wave Report”

Rekrytering är alltid viktigt överallt. I det här fallet talar vi om en kompetent partner och konsult i processen för ett framgångsrikt e-handelsprojekt. Valet av teknisk plattformen är nämligen bara ena halva i din investering för framtiden.

Skapa ett symbiotiskt förhållande så att partnern bli en förlängning av din egen organisation. Exempel på roller som ett team bör innehålla är back-end-utvecklare, front- end-utvecklare, lösningsspecialist, teknisk arkitekt, lösningsarkitekt, designer och projektledare. Även om inte alla används samtidigt bör de finnas tillgängliga.

För Magento och större plattformar hittar du rätt struktur och relevant kompetens på byråsidan. Väljer du en mindre plattform är det svårare att hitta den kompetens som krävs för en ambitionsnivå som hanterar krav med hög komplexitet.

Välj en e-handelsplattform som är skalbar

Med 20 års erfarenhet av e-handel och sex års utveckling med Magento rekommenderar vi att inte gapa efter ett för stort stycke i början. Med beprövad erfarenhet bygger vi i faser. Samtidigt som vi minimerar risker kan vi plocka ut ett värde ur investeringen.
Speciellt om vi allokerar resurser till de aktiviteter och kanaler som ger mest effekt.

Vi hoppas nu att du har glädje av det nedanstående när du väljer plattform och byrå för implementering:

 • Prestanda. Vi får kortare och kortare tålamod, det måste gå snabbt för att vi ska få en positiv upplevelse. Även på mobilen. 5G syns runt hörnet. Tänk igenom vilken förväntad trafik sajten kan få. Både i normalfall och kampanjer med högre trafik.
 • Drift och säkerhet. En IT-miljö måste underhållas varje månad. Detta både av drift- och säkerhetsskäl. Ställ krav på tekniskt underhåll. Uppdatera för att undvika tappade affärer och skadat varumärke.
 • Vidareutveckling. Lösningen måste vara anpassningsbar – skalbar. Du vill inte komma i en situation där kostymen spricker. Skalbarhet gäller storlek på kapacitet inom flera dimensioner. Det kan konkret också innebära att det finns moduler för att möta dina behov på ett effektivt sätt.
 • Välj referensprojekt. För att kunna få ett relevant resultat när du utvärderar byrå och plattform – jämför med referensobjektet.

  Det finns flera exempel på att en öppen källkod öppnar dörren till kreativitet hos fler spelare. Med mer än 250 000 installationer av Magento världen över säkerställs utveckling och säkerhet. Ett community bestående av dedikerade utvecklare i full frihet garanterar att du inte blir inlåst och att du inte hamnar på efterkälken.

  Återstår egentligen bara att inte fastna i ett snårigt kontrakt. Leverantören måste du kunna byta om det inte fungerar.

 

 

Pin It on Pinterest