Med en expansiv tillväxt sedan starten 2008 är Göteborgsbaserade företaget Lillynails idag en ledande distributör av professionella nagel- och fransprodukter. Med en väl utvecklad e-handel och ett nytt implementerat lagerstöd är siktet inställt på att fortsätta växa genom att sälja högklassiga produkter till utbildade diplomerade nagelterapeuter, fransstylister och hudterapeuter.

Om LillyNails
Lillynails grundades 2011 i Göteborg av Maud Sannes och Maria Mellert med visionen att bli Sveriges bästa leverantör av nagelprodukter till nagelsalonger. Resan har tagit fart och idag har Lillynails skola i egen regi för nagelterapeuter, 16 franchise-skolor, egen fysisk butik och återförsäljare i flera länder runt om i Europa.

Utmaning
När Ecomatic började jobba med Lillynails var utmaningen att bolaget hade en plattform som inte riktigt matchade Lillynails målsättning som en snabbväxande aktör i framkant. Verksamheten hade behov av att hantera både återförsäljare och egna kunder inom både B2B och B2C. Detta i olika länder med olika behov. Bolaget saknade den strategiska erfarenheten inom e-handel för att möta kundernas efterfrågan och hade dessutom ett manuellt lager som administrerades för hand, vilket var ineffektivt och ökade felmarginalerna. Lillynails var också missnöjda med sin tidigare tekniska partner som inte kunde stötta dem med en digital plattform och utveckling för att klara tillväxten.

Lösning
Med Ecomatic som teknisk strategisk partner tog bolaget ett viktigt steg på sin digitala resa. En bättre e-handelsplattform tog plats. Valet föll på Magento 2, som är en världsledande plattform med stora utvecklingsmöjligheter.
Det installerades ett nytt lagerstöd för att få en bättre överblick på försäljningen, och det minskade administrationen avsevärt. Ett annat värde med ett nytt lagerstöd var att det blev enklare att följa produktens rörelsemönster och därmed undvika att produkten stannade på lagret för länge.

Ecomatic stöttade även bolaget med strategisk affärsutveckling vilket innebar att Lillynails fick stöd och ett bollplank för att nå de uppsatta målen. De fick även hjälp att prioritera vad man skulle satsa på och i vilken ordning allt skulle göras, samt att skapa en långsiktig tillväxt med mätbara affärsresultat.
Ytterligare affärsvärde som skapades var att tid frigjordes från administration där Lillynails tidigare hade en person anställd på heltid som administrerade alla ordrar. Dessutom fick ledningen en bättre inblick i hur företaget låg till med inköp och lagersaldo med hjälp av ekonomirapporter. Lillynails har ökat sin omsättning med 20 % på ett år och fått en lönsamhetsökning på över 700 % genom att rätt personal arbetar med rätt uppgifter.

Sammanfattning av teknisk implementation:

  • E-handel Magento 2
  • Lagerstöd
  • Strategisk affärsutveckling
  • Digital roadmap

 

Tillfört värde för bolaget:

  • E-handelsplattform som stödjer bolagets vision om att växa ytterligare.
  • Ett lagerstöd som ger en bättre överblick av försäljningen och som gör det lättare att följa produktens rörelsemönster.
  • En digital strategi som går i linje med bolaget vision och mål
  • Effektivare flöden och processer
  • Bättre underlag till bolagets ledning i form av ekonomirapporter som ger indikation på förväntad lönsamhet

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa din organisation med utveckling av e-handel och digitala lösningar som stödjer era verksamhets mål. Ta då gärna kontakt med oss, så berättar vi gärna mer:

Ecomatic AB
+46 40 68 500 80
[email protected]

Pin It on Pinterest