Att samla in, bearbeta och presentera information om produkter på ett attraktivt sätt är en tidskrävande process för majoriteten av e-handlarna. Samtidigt är det ett måste inom en snabbt växande e-handelsmarknad. Utan attraktiv produktinformation tappar du skärpa i konkurrensen.

Vi kan konstatera är att e-handlare med ett dåligt system för hanteringen av produktinformation får en brantare uppförsbacke till framgången. Product Information Management (PIM) är ett system för central hantering av information om produkter eller tjänster. Fokus ligger på marknadsföring och försäljning i en eller flera kanaler.

Framför allt har B2B och B2C användning av ett PIM-system om produktinformation kring produkterna är utspridd i företagsorganisationen. Det är något som ökar risken för att olika språk och olika manér används i kommunikationen. Har verksamheten dessutom kunder i flera delar av världen växer behovet.

Minska kostnaderna med integrerat PIM

Att ha relevant och attraktivt presenterad information om produkterna ökar graden av konvertering. På Ecomatic ser vi att ett välintegrerat system för förädling av produktinformation leder till kostnadsbesparingar eftersom en optimerad PIM-process sparar arbetstimmar. Men det har fler fördelar:

 • Du når marknaden snabbare – oberoende av hur många kanaler du använder
 • Du höjer kvaliteten på produktinformationen genom ett välfungerande och mer automatiserat arbetsflöde
 • Du får en kontrollerad och automatiserad process för jobbet med att ta fram och uppdatera informationen om dina produkter och tjänster.
 • Vanligen leder ovanstående till en bättre arbetsmiljö och en nöjdare marknadsavdelning, eftersom utrymme skapas för ett mer kreativ säljarbete.

Samtidigt är det viktigt att göra en behovsanalys och en kalkyl för ROI innan man investerar i ett nytt PIM-system. Liksom valet av e-handelsplattform gäller det att välja ett system som är smidigt att installera. Det är också klokt att satsa på ett system som gör det möjligt att växa med ambitionerna.

Samling av rör illustrerar att Magentos integreringen med Akeneo gör det möjligt för att hantera produktdata (produktfamiljer, kategorier, funktioner, modeller, varianter och mer) direkt från Magentos plattform.

Magentos integreringen med Akeneo gör det möjligt för att hantera flera flöden av produktdata (produktfamiljer, kategorier, funktioner, modeller, varianter och mer) direkt från Magentos plattform.

När du bett din e-handelspartner eller din IT-konsult om hjälp att implementera ett PIM-system till din e-handelsplattform så inleds processen med att migrera data från en annan källa – till exempel ett affärssystem (databas) – där informationen om produkterna finns. Nästa steg är att öka värdet på produkterna eller tjänsterna genom att tillföra ytterligare värdeskapande information och media (text, film och bilder).

Ställ krav på PIM

De behov man har i sin PIM-process varierar och valet av leverantör ska ses i det perspektivet. Generellt tycker vi att du ska ställa följande krav på systemet.

 1. Försäkra dig om att det system du väljer har ett bra stöd för integration med din övriga infrastruktur och vet att du vill utveckla på sikt. Normalt sett vill man integrera sitt system i en e-handelsplattform och ett affärssystem.
 2. För att du ska kunna göra andra mer skräddarsydda integration måste PIM-systemet ha tillgång till ett väl utvecklat API som är enkelt att integrera mot.
 3. Vill du jobba med print så måste du ha en lämplig modul för det. De flesta väljer här InDesign som utvecklats till något av en standard. De mallar du därefter skapar i InDesign kan hämta information om produkterna i PIM-systemet. Då kan du enklare skapa en produktkatalog eller reklamutskick.
 4. Det system du väljer måste vara lätt för användarna att hantera eftersom flera olika roller kommer att arbeta i systemet. Bland dem vi ser involverade i processen återfinns contentproducenter, marknadsförare och säljare.
 5. Försäkra dig om att din valda mjukvara jobbar lika smidigt i PC som i Mac. Systemet bör också kunna hantera olika acccessnivåer för ett effektivare arbetsflöde.
 6. Du måste kunna arbeta snabbt och enkelt i olika kanaler. Det är också nästan en nödvändighet att systemet hanterar uppladdning av media (text, bilder och film). Här är det en fördel om man kan redigera bilder i Photoshop via PIM-systemet.
 7. Säkerställ att du väljer ett system som lever länge. Det vill säga utvecklas i linje med marknaden, kanaler och de system som PIM-systemet ska vara kompatibelt med.

 

Magento väljer Akeneo

En avgörande faktor bakom är att få kontroll på vad som är färdigt i produktkatalogen. Dessutom får du omedelbart information om användarna har rätt verktyg för att snabbt bli färdiga med förädlingen av produktinformationen. Systemet kan dessutom kontakta användare och producenter med nya arbetsuppgifter när det behövs.

Systemet gör det enkelt för flera personer att jobba parallellt med samma material utan att störa varandras indata. PIM gör det därför möjligt för rätt person att göra rätt saker vid exakt rätt tillfälle. Producenterna av content behöver inte leta efter information i onödan. En genomtänkt strategi för publicering ger dig möjlighet att erbjuda kunderna samma upplevelse oavsett vilken kanal de besöker eller vilket språk som används.

Magento har sedan slutet av 2018 inlett ett nära samarbete med den franska PIM-leverantören Akeneo. Magentos integreringen med Akeneo gör det möjligt att hantera produktdata (produktfamiljer, kategorier, funktioner, modeller, varianter och mer) direkt från Magentos plattform.

Akeneo ger B2B-handlaren en rad möjligheter

Bland andra:

 1. Samordna produktinformation genom Magento, ERP, OMS, CMS och ytterligare back-office system.
 2. Strömlinjeforma och förbättra arbetsflödet med produktinformationen, något som drastiskt reducerar de tidslinjer du vant dig att arbeta med vid produktlansering.
 3. Publicering av enhetlig information genom alla dina digitala kanaler.

 

Två män skakar hand.

Framför allt för B2B-handeln innebär Magento/Akeno-lösningen att tillverkare och distributörer – för vilka produktinformationen är essentiell – får sin förmåga ordentligt förstärkt.

 

 

 

 

 

 

Du är varmt välkommen att kontakta ossEcomatic om du vill veta mer om hur du ska komma vidare.

 

Pin It on Pinterest