Vi stöter allt oftare på kunder som inte är nöjda med sin tekniska partner och därför är negativa till att satsa mer pengar i sina digitala it-projekt. Vi möter företag som inte kommer i mål med sina projekt eller ser affärsvärdet av sina investeringar.

Vad beror då detta på? Det finns såklart inte en utan flera anledningar till att ett partnerskap inte når det affärsvärde som utlovas. Dålig kommunikation och bristande dokumentation är två vanliga orsaker.

Men givetvis är där två parter i ett partnerskap, kunden och leverantören. Kunden ansvarar för sin del av leveransen, det vill säga att vara väl insatt i företagets mål och visioner och att vara tydlig med vilket affärsvärde som ska tillföras. Missnöje leder ofta till att kunden byter leverantör, som då får i uppgift att rädda projektet och försöka leverera inom en alltför snäv tidplan. Ingen önskvärd situation för någon. Men ibland den enda vägen framåt.

När man väljer en teknisk partner bör man göra det med omsorg

Som ett relativt nystartat företag är vi ytterst beroende av våra kundrelationer och de kundomdömen vi får. Vi är medvetna om att kunden kanske inte alltid är lika tekniskt kunniga som vi är, vilket förutsätter en tydligare kommunikation och tätare avstämningar i projektet. Det är också viktigt att inte stirra sig blind på  enbart tekniken utan se på affärsnyttan. Vad är syftet med projektet? 

Transparens är en viktig faktor. Därför förespråkar vi en öppen och tydlig dialog.

Vad vi värdesätter i ett lyckat partnerskap:

  • Transparent kommunikation
  • Tydlig uppföljning av projektets framfart
  • Väldokumenterade definitioner
  • Konkreta betalningsunderlag
  • Tydliggöra affärsnyttan
  • Förståelse för affärsutveckling

 

Pin It on Pinterest