Så här minskar du antalet onödiga varureturer

Som kostnadsmedveten e-handlare ser du förmodligen på julhandeln med blandade känslor. Du vet att sannolikt cirka 25 procent av de varor som säljs på nätet i Sverige returneras. Kostnaderna som är kopplade till hanteringen av varureturer ligger på mellan 20 och 65 procent av den totala kostnaden för sålda varor.

I takt med att försäljningsvolymerna inom e-handeln växer ökar också antalet returnerade varor. Självklart ställer vi på Ecomatic oss frågan vilka utmaningar du som e-handlare står inför och vad du kan du göra för att hitta en process för att minska returerna.

Många ser returerna som något “nödvändigt ont”. Men allt fler har kommit att se möjligheterna att skapa ett mervärde för kunderna och ett medel att konkurrera med. Genom att erbjuda fri frakt över ett visst belopp och fria returer vågar konsumenterna köpa produkter som de annars inte hade gjort. Något som leder till ökad försäljning – och fler returer.

5 enkla åtgärder att göra idag

Redan i dag kan du genomföra några enkla åtgärder som förbättrar lönsamheten:

1. Börja logga returer – Ta reda på varför en vara returneras. Fråga kundtjänst vilka anledningar som är de vanligaste orsakerna till att en vara skickas tillbaka.

2. Skapa ett returformulär där kunderna ges möjlighet att ange tre av de viktigaste anledningarna till varför de returnerar varan. Glöm inte att ge utrymme för essäsvar.

3. Dra lärdom – Kunskapen använder du till att göra om och göra mer saker rätt. Chansen att undvika liknande brister vid nästa leverans ökar.

4. FAQ (Frequently Asked Questions) – Se till att ha en bra uppdaterad lista lättillgänglig på er hemsida som besvarar de mest förekommande frågorna kring returnering av varor. Hör med kundtjänst vilka dessa är.

5. Visualisera produkterna tydligt – Underskatta inte betydelsen av att visualisera produkten tydligt med relevanta bilder i olika perspektiv och förstoring. Du matchar på så sätt lättare kundens förväntan och minskar risken för onödiga returer.

Pin It on Pinterest